Highlights Juventus vs AC Milan 1-1 ngày 23/12/2016 (Pen 3 4, Siêu Cúp Italia 2016)
Rate this post

https://youtu.be/PbkbJMjoeE4 ')}